W stronę byka: przygotowania inwestorów na halving Bitcoina w 2024 roku

W świecie kryptowalut, niewiele wydarzeń budzi tyle emocji i spekulacji, co zbliżający się halving Bitcoina. Ten kluczowy moment, przewidziany na rok 2024, wiąże się z oczekiwaniami na kolejny wzrost wartości największego aktywa cyfrowego. Ale co dokładnie oznacza halving dla Bitcoina i jak wpływa na zachowanie inwestorów? Przyjrzyjmy się, jak zmienia się podaż BTC, jakie strategie przyjmują inwestorzy i jakie może to mieć konsekwencje dla całego rynku kryptowalut.

Halving Bitcoina to wydarzenie, które ma miejsce co cztery lata i wiąże się z połowieniem nagrody za wydobycie nowego bloku w sieci Bitcoin. Jest to mechanizm wpisany w kod źródłowy Bitcoina, mający na celu ograniczenie inflacji poprzez zmniejszenie tempa, w jakim nowe monety są wprowadzane do obiegu. Najbliższy halving przewidziany jest na 2024 rok i już teraz budzi zainteresowanie inwestorów.

Według danych analitycznych, na przestrzeni ostatnich kwartałów, ilość Bitcoina trzymana w portfelach długoterminowych (ang. long-term holders, LTH) znacząco wzrosła. W tym samym czasie, aktywnie handlowana podaż Bitcoina na giełdach spadła do poziomu zaledwie 5-10% całkowitej podaży w obiegu. Świadczy to o strategii 'HODL’ – trzymania waluty w oczekiwaniu na wzrost jej wartości – przyjętej przez wielu inwestorów.

Zjawisko to jest ściśle powiązane z rosnącym zainteresowaniem instytucjonalnych produktów depozytowych, takich jak Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Warto zauważyć, że wzrost zainteresowania GBTC zbiegł się z punktem zwrotnym w marcu 2020 roku, kiedy to nastąpił znaczny wzrost popytu na ten produkt.

Interesujące jest również to, jak rosnąca niepłynna podaż (ang. illiquid supply) Bitcoina wpisuje się w kontekst nadchodzącego halvingu. Aktualnie, około 81,000 BTC jest wydobywanych każdego kwartału, a liczba ta ma spaść do około 40,000 po halvingu. W tym samym czasie, niepłynna podaż Bitcoina wzrosła prawie 2.2-krotnie w stosunku do tempa wydobycia. W przeszłości, podobne okresy akumulacji poprzedzały halving, co może wskazywać na strategię inwestorów przygotowujących się na potencjalny wzrost wartości Bitcoina.

Oprócz tego, rynek doświadczył korekty w ciągu ostatnich 24 godzin, gdzie wartość Bitcoina spadła poniżej 37,000 dolarów. Jednak mimo tej korekty, ogólny nastrój rynkowy pozostaje optymistyczny. Wzrost zainteresowania funduszami typu ETF oraz prognozy analityków wskazują na możliwość przypływu nowej płynności w najbliższych miesiącach, zarówno dla Bitcoina, jak i Ethereum.

Zbliżający się halving Bitcoina ma istotny wpływ na rynek kryptowalut. Zmiany w podaży, strategie inwestorów i ogólny optymizm mogą zapowiadać kolejny cykl wzrostowy dla Bitcoina, analogiczny do tego z 2021 roku. Warto śledzić te zmiany, by lepiej zrozumieć, jak dynamiczny i fascynujący może być rynek cyfrowych walut.

Photo by Austin Distel on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *