Unia Europejska zaostrza prawo: nowe obowiązki dla firm kryptowalutowych

Coinnector_UE

W coraz bardziej scyfryzowanym świecie, gdzie kryptowaluty zyskują na popularności jako alternatywa dla tradycyjnych form pieniądza, Unia Europejska podjęła kroki w celu uregulowania tego dynamicznie rozwijającego się sektora. Z najnowszymi regulacjami, które weszły w życie, Europa stawia czoła wyzwaniom związanym z praniem pieniędzy, nakładając na przedsiębiorstwa związane z kryptoaktywami szereg nowych obowiązków.

W dniu 24 kwietnia Parlament Europejski zatwierdził nowe regulacje dotyczące rynku kryptowalut, mające na celu wzmocnienie walki z praniem pieniędzy. Ustawodawstwo, które weszło w życie w czerwcu 2023 roku, wprowadza formalne obowiązki dla firm oferujących usługi związane z aktywami cyfrowymi, takich jak giełdy kryptowalutowe.

Nowe przepisy wymagają od tych podmiotów przestrzegania procedur „dokładnej weryfikacji” oraz sprawdzania tożsamości klientów. W ramach rozporządzenia Markets in Crypto-Assets (MiCA), przepisy te mają objąć nie tylko centralizowane giełdy kryptowalutowe, ale również zarządzających aktywami cyfrowymi i niektóre usługi hazardowe.

Ważnym elementem nowego ustawodawstwa jest obowiązek zgłaszania wszelkich podejrzanych działań do odpowiednich organów nadzorczych. Działania te mają na celu zwiększenie transparentności i bezpieczeństwa w sektorze kryptowalut, co może znacząco wpłynąć na sposób prowadzenia biznesu przez firmy kryptowalutowe.

Unia Europejska powołała również nową agencję – Urząd ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA), który ma nadzorować wdrażanie nowych regulacji. Siedziba AMLA znajduje się we Frankfurcie nad Menem, a przepisy zostaną pełnoprawnie egzekwowane do końca bieżącego roku.

Patrick Hansen, dyrektor ds. strategii i polityki w firmie Circle, wyraził optymizm co do wprowadzenia tych regulacji, podkreślając, że przyczynią się one do poprawy bezpieczeństwa i transparentności w branży kryptowalutowej. Hansen zwrócił uwagę na wcześniejsze propozycje, które zakładały znacznie surowsze podejście, wymagające szczegółowej weryfikacji nawet w przypadku portfeli kryptowalutowych zarządzanych przez ich właścicieli.

Zmiany w przepisach są odpowiedzią na rosnące obawy związane z możliwością wykorzystywania kryptowalut do nielegalnych działań, takich jak pranie pieniędzy. Ustanowienie jasnych ram prawnych jest krokiem w kierunku stabilizacji i zwiększenia zaufania do rynku cyfrowych walut.

Wprowadzenie nowych regulacji w Europie jest znaczącym momentem dla przemysłu kryptowalutowego, sugerując dalsze kroki w kierunku globalnej standaryzacji i nadzoru nad tym dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Ostatecznie, te przepisy mają nie tylko chronić konsumentów, ale również wspierać rozwój technologii blockchain i cyfrowych walut w bardziej regulowanym i bezpiecznym środowisku.

Photo by Christian Lue on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *