Rekordowe zainteresowanie opcjami Bitcoin na giełdzie Deribit

Ostatnie tygodnie przyniosły znaczący wzrost zainteresowania opcjami Bitcoin, czego dowodem jest rekordowa wartość 15 miliardów dolarów osiągnięta na giełdzie Deribit. Ten fenomen rzuca nowe światło na rozwój rynku kryptowalut i preferencje inwestorów, kierując uwagę na rosnącą popularność opcji jako narzędzia strategicznego w obrocie kryptowalutami. Warto zrozumieć, co stoi za tym trendem i jakie mogą być tego implikacje dla całego rynku cyfrowych walut.

Rynek opcji Bitcoin przeżywa obecnie swój złoty wiek. Giełda Deribit, specjalizująca się w tego typu instrumentach, osiągnęła imponujący rekord – łączna wartość otwartych kontraktów na opcje Bitcoin przekroczyła 15 miliardów dolarów. To zjawisko świadczy o dynamicznym wzroście zainteresowania inwestorów kryptowalutami, szczególnie w kontekście strategii zabezpieczających i spekulacyjnych.

Ten znaczący wzrost odnotowano od końca września, co świadczy o zmieniających się preferencjach traderów. Skłaniają się oni coraz bardziej ku ekspozycji na wzrost wartości kryptowalut, co jest sygnałem optymizmu na rynku. Notowania te, podwojone w stosunku do poprzedniego szczytu z października 2021, kiedy to Bitcoin osiągnął cenę ponad 60,000 dolarów, zdają się potwierdzać ten trend.

Z perspektywy rynku, wzrost otwartego zainteresowania wskazuje na płynność rynku i aktywność zaawansowanych traderów. Choć ten wskaźnik sugeruje wzmożone zainteresowanie i aktywność na rynku, nie dostarcza bezpośrednich informacji o dominującym kierunku rynkowym, czy to wzrostowym, czy spadkowym.

Luuk Strijers, dyrektor handlowy Deribit, wyraża swoje zadowolenie z osiągniętego rekordu. Podkreśla on rosnące zainteresowanie opcjami jako narzędziem strategicznym, pozwalającym na zabezpieczenie, pozycjonowanie czy wykorzystanie zmienności. Opcje, dające prawo do kupna (call) lub sprzedaży (put) Bitcoina po ustalonej cenie w wyznaczonym czasie, zyskują na popularności wśród inwestorów chcących wykorzystać potencjał wzrostowy BTC.

Interesujący jest również fakt, że rynek opcji Bitcoin zaczął przewyższać rynek kontraktów terminowych Bitcoin. Dane z Coinglass wskazują, że aktywne kontrakty opcji osiągnęły wartość 17.94 miliardów dolarów, przewyższając rynek futures, który wynosi 16.69 miliardów dolarów. Wskazuje to na dojrzewanie rynku i preferencje inwestorów w zakresie strategii pozycjonowania i zabezpieczania.

Strijers zauważa, że jest to oznaka rosnącej sofistyki rynku, podkreślając potrzebę uwzględnienia wpływu rozliczeń i działań hedgingowych animatorów rynku na ceny spot w ewoluującym krajobrazie rynkowym.

Warto również zwrócić uwagę na rynek opcji Ethereum, który również odnotował znaczny wzrost wartości nominalnej otwartego zainteresowania, osiągając 6.83 miliardów dolarów. Choć jest to wartość niższa od rekordowych 8 miliardów dolarów z września 2022, kiedy Ethereum przeszło na mechanizm konsensusu proof-of-stake, świadczy to o rosnącym zainteresowaniu opcjami na inne kryptowaluty niż Bitcoin.

Rekordowe osiągnięcia na rynku opcji Bitcoin na giełdzie Deribit są znaczącym sygnałem dla całego rynku kryptowalut. Wskazują one na rosnącą świadomość i zaawansowanie strategii inwestorów, co może mieć długoterminowy wpływ na kształtowanie się rynku cyfrowych walut.

Photo by Norman Wozny on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *