Oto jest: czwarty halving Bitcoina! Czy cena znów wzrośnie o 500%?

Coinnector_Halving

Wczesnym rankiem 20 kwietnia, Bitcoin przeżył kolejny, czwarty już halving w swojej historii. Tego dnia, przy dodaniu 840,000 bloku do łańcucha Bitcoina, nagroda dla górników zmalała z 6,25 BTC do 3,12 BTC. To wydarzenie, zachodzące co cztery lata, ma kluczowe znaczenie dla całej ekonomii tej cyfrowej waluty.

Halving to mechanizm wprowadzony w celu stopniowego zmniejszania ilości nowych bitcoinów wprowadzanych do obiegu, co ma na celu ograniczenie inflacji. Bitcoin, będący walutą o deflacyjnym charakterze, jest zaprogramowany tak, aby ostatecznie nigdy nie przekroczyć liczby 21 milionów monet. W miarę, jak nagrody za wydobycie maleją, Bitcoin staje się coraz rzadszy, co teoretycznie powinno zwiększać jego wartość w dłuższej perspektywie.

Nie jest tajemnicą, że halvingi w przeszłości przyczyniły się do znacznego wzrostu wartości Bitcoina. Na przykład, halving w lipcu 2016 roku był śledzony przez wzrost wartości Bitcoina o 300% w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Podobnie, ostatni halving w maju 2020 roku, zbiegł się z 500% wzrostem w ciągu następnego roku. Analizy rynkowe sugerują, że może to być sygnał dla inwestorów o potencjalnych zyskach.

Jednakże, w krótkim okresie po halvingu, cena Bitcoina często doświadcza znaczących fluktuacji. W chwili obecnej, tuż po halvingu, wartość Bitcoina wynosi 63,370 dolarów, co oznacza spadek o prawie 2% w ciągu ostatnich sześciu godzin. Wskaźniki rynkowe wskazują na spadkowy trend, mimo że obserwujemy również znaczące przepływy kapitałowe do Bitcoina.

Dodatkowo, znaczenie tego halvingu wzmacnia fakt, że zbiegł się on z rosnącym zainteresowaniem funduszami ETF na rynku amerykańskim. Od momentu ich wprowadzenia, średni dzienny przepływ kapitału do Bitcoinów w tych funduszach wynosi około 120 milionów dolarów. To, w połączeniu z ograniczeniem podaży spowodowanym przez halving, może skutkować jeszcze większym rozwarstwieniem pomiędzy podażą a popytem, co potencjalnie doprowadzi do dalszych wzrostów cen.

Czwarty halving Bitcoina może być kolejnym kamieniem milowym na drodze tej kryptowaluty do statusu globalnego aktywa o charakterze przechowywania wartości, podobnego do złota. Dla zwykłego obserwatora, to wydarzenie stanowi nie tylko techniczny przełom, ale także potencjalną okazję inwestycyjną, obarczoną jednak niemałym ryzykiem. Tak jak w przypadku każdej inwestycji, szczególnie tych o wysokiej zmienności, kluczowe będzie zrozumienie mechanizmów rynkowych oraz ostrożne podejście do alokacji kapitału.

Photo by Traxer on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *