Bitcoin: indeks MVRV wskazuje na potencjał do dalszej ekspansji

Indeks MVRV (Market Value to Realized Value) Bitcoina wskazuje, że obecny trend wzrostowy może się utrzymać i zyskać na sile. Czy oznacza to, że inwestorzy mogą oczekiwać jeszcze większej stopy zwrotu?

Na podstawie analizy opublikowanej na CryptoQuant, obecny etap odbudowy wartości Bitcoina wydaje się nie być jeszcze zakończony. Indeks MVRV to proporcja między kapitalizacją rynku a tak zwanym „realized cap” Bitcoina. „Realized cap” to model kapitalizacji, który bierze pod uwagę wartość każdej monety w obiegu w cenie, po której ostatnio była wymieniana w sieci blockchain.

Celem tego wskaźnika jest ustalenie „uczciwej wartości” dla kryptowaluty. Jako że MVRV porównuje kapitalizację rynkową (czyli standardową cenę) do realized cap, wskaźnik ten może dostarczyć informacji na temat tego, czy aktywo jest w danym momencie przewartościowane czy niedowartościowane.

Kiedy wartość indeksu MVRV przekracza jeden, oznacza to, że kapitalizacja rynku przewyższa realized cap. Taki trend może sugerować, że moneta jest przewartościowana. Wartości indeksu poniżej jednego wskazują, że kryptowaluta może być aktualnie niedowartościowana.

Wykres pokazujący dynamikę zmian indeksu MVRV oraz jego 4-letniej średniej kroczącej (MA) w ciągu ostatnich lat ukazuje, że indeks MVRV Bitcoina był poniżej 1 przez większość obecnego cyklu niedźwiedzia na rynku, aż do momentu wzrostu w styczniu bieżącego roku.

Należy zwrócić uwagę, że indeks MVRV jeszcze nie zrównał się z linią 4-letniej średniej MA. Jeśli poprzednie cykle są jakimkolwiek wskaźnikiem, to obecny etap odbudowy wartości Bitcoina może również skutkować przekroczeniem tego poziomu, co wskazuje, że obecny trend wzrostowy posiada jeszcze potencjał do ekspansji zanim osiągnie szczyt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *