15 lat temu świat poznał Bitcoin: Jak Halloween zmieniło historię kryptowalut

31 października to nie tylko noc Halloween, ale również znaczący moment w historii Bitcoina. Dokładnie 15 lat temu założyciel Bitcoina, Satoshi Nakamoto, opublikował białą księgę kryptowaluty, zapoczątkowując rewolucję w świecie finansów.

W 2008 roku, kiedy świat był pogrążony w kryzysie finansowym, Satoshi Nakamoto przedstawił dokument, który miał zmienić sposób, w jaki rozumiemy pieniądz. Chociaż biała księga Bitcoina liczyła zaledwie dziewięć stron, jej znaczenie dla globalnego systemu finansowego jest nie do przecenienia.

Biała księga Bitcoina została ujawniona 31 października 2008 roku, kiedy Satoshi przesłał ją na listę mailingową kryptografów. W korespondencji tej Nakamoto opisał unikalne cechy zdecentralizowanej sieci, w której transakcje odbywają się bez udziału zaufanej trzeciej strony. Nakamoto podkreślił, jak sieć miałaby rozwiązać problem podwójnego wydawania pieniędzy i opisał mechanizm, za pomocą którego nowe monety miałyby być wydobywane. Wskazał również, że górnicy, odpowiedzialni za wydobycie nowych monet, mieliby pełnić rolę weryfikatorów, zapewniając, że żadna transakcja nie zostanie przetworzona dwukrotnie.

Ale Satoshi nie był sam w swojej wizji. Przed opublikowaniem białej księgi Bitcoina skontaktował się z pewnymi postaciami, które w pewien sposób przygotowały grunt pod stworzenie zdecentralizowanego systemu gotówkowego, jakim jest Bitcoin. Wśród nich byli Adam Back, znany kryptograf, który zapoczątkował Hashcash, oraz Wei Dai, twórca koncepcji B-money. Nakamoto czerpał inspiracje zarówno od Backa, jak i od Daia, przywołując ich prace w swojej białej księdze.

Nakamoto zrealizował to, co wielu tylko wyobrażało sobie w teorii. W styczniu 2009 roku sieć Bitcoin stała się rzeczywistością, gdy wydobyto pierwszy blok 'genesis’ Bitcoina.

Czasy były trudne, gdy biała księga Bitcoina została opublikowana. Świat doświadczał finansowego załamania, a Bitcoin pojawił się jako światełko w tunelu dla wielu poszukujących alternatywnych rozwiązań. Oferując wyjście z uzależnienia od tradycyjnych instytucji finansowych, Bitcoin stał się dla wielu schronieniem przed inflacją.

Dziś, patrząc wstecz, można śmiało stwierdzić, że Satoshi osiągnął swój cel. Nawet tak wpływowe postacie jak Larry Fink, dyrektor generalny największego zarządcy aktywów, BlackRock, dostrzega potencjał wynalazku Nakamoto.

Photo by Joshua Woroniecki on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *